Programma

Hieronder vindt u het (voorlopige) programma van de Beheerdersdag op 27 september 2019.
De pdf bevat de beknopte versie van het programma. Iedere bezoeker van de Beheerdersdag ontvangt de Beheerdersdagspecial van het Vakblad Natuur Bos Landschap Beheerdersdagspecial, inclusief het programma en aanvullende info en artikelen, gratis bij aankomst/ticketcontrole.
Download hier de pdf versie van het programma (ook in de Beheerdersdagspecial - Vakblad Natuur Bos Landschap) 
Download hier de plattegrond van het terrein (Mariënwaerdt) als pdf 

10.00-10.30 uur
12.30-14.00 uur
16.00-17.00 uur
Doorlopend

Hooge Schuur
Hooge Schuur
Hooge Schuur
Hooge Schuur + Boslokaal

ontvangst met koffie en thee
lunch
borrel
infomarkt

U bekijkt het programma via een mobiele browser.
Veeg horizontaal en verticaal om de rest van het programma te zien.

PLENAIR

10.0012.3016.00
De Hooge SchuurOntvangst & openingLunchBorrel
De Hooge Schuur
+
Boslokaal
Doorlopend: Infomarkt

* = deze lezing/workshop/excursie staat meerdere keren op het programma.

WORKSHOPS

10.45 - 11.3011.45 - 12.3014.00 - 14.4515.00 - 15.45
Koetshuis

Bodemdaling stoppen = veen vernatten

Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland)

meer informatie

Stichting Levend Archief werkt aan nationale zadencollectie

Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck)

meer informatie

Online platform ‘Biotoop op de kaart’

Wim Knol (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging)meer informatie

Bos- en natuurherstel met steenmeel

Maaike Weijters (B-WARE) & Leon van den Berg (Bosgroepen)

meer informatie

Paardenstal

Weet wat u kiest: risicospreiding door kiezen meer gevarieerd (uitheems) sortiment

Jaap Smit (Nederlandse Dendrologische Vereniging)
meer informatie

Duurzaam grondgebruik in de praktijk

Tallien Fokkema (Eelerwoude) & Maria van Boxtel (Land & Co)

meer informatie

Bescherming boerenlandvogels (project PARTRIDGE)*

Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)

meer informatie

Bescherming boerenlandvogels (project PARTRIDGE)*

Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)

meer informatie

Nieuwe Refter

Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie*

Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw Nederland)

meer informatie

Monitoren van insecten 2.0

Theo Zeegers (EIS) & Eelke Jongejans (Radboud Universiteit)

meer informatie

Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie*

Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw Nederland)

meer informatie

Inzet van landgeiten bij natuurbeheer

Jaap Mekel (Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten)

meer informatie

Jachtkamer

Beslisboom Amerikaanse vogelkers*

Jan den Ouden (WUR) & Bart Nyssen (Bosgroepen)

meer informatie

Beslisboom Amerikaanse vogelkers*

Jan den Ouden (WUR) & Bart Nyssen (Bosgroepen)

meer informatie

Leer je groen!

Titia Blanksma (IVN) & Paul Terstegge (Staatsbosbeheer)

meer informatie

De Nederlandse Landgoederen en het landgoedmodel

Lodewijk Punt (rentmeesterskantoor 't Schoutenhuis)/FPG

meer informatie

De Lingehof

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer*

Bas Lerink (WUR) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer*

Bas Lerink (WUR) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

Klimaatslim landschapsbeheer*

David Borgman (Borgman Beheer) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

Klimaatslim landschapsbeheer*

David Borgman (Borgman Beheer) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

De Abtsbouwing

Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden

Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)

meer informatie

Handhaving in het wilde westen van Brabant

Erik de Jonge (Brabants Landschap)

meer informatie

Afrikaanse varkenspest

Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

meer informatie

Wolf!

Mirte Kruit (Natuurmonumenten)

meer informatie

Grote Hooiberg

Hoe ‘verleid’ je mensen tot veilig werken?*

Yvonne Kok (Kok training coaching en advies, namens VBNE)

meer informatie

Gedragscode bosbeheer*

Anne Reichgelt (VBNE) & Kees Konings (Bosgroepen)

meer informatie

Gedragscode bosbeheer*

Anne Reichgelt (VBNE) & Kees Konings (Bosgroepen)

meer informatie

Hoe ‘verleid’ je mensen tot veilig werken?*

Yvonne Kok (Kok training coaching en advies, namens VBNE)


meer informatie

Kapschuur

Droogte & opwarming: effecten op de waterafhankelijke Brabantse natuur

Peter Voorn (Natuurmonumenten)

meer informatie

De effecten van droogte en hitte op onze bossen*

Peter Roskams (INBO Vlaanderen) & Pieter Westerhof (Bosgroepen)

meer informatie

De effecten van droogte en hitte op onze bossen*

Peter Roskams (INBO Vlaanderen) & Pieter Westerhof (Bosgroepen)

meer informatie

Beheer van natuurlijk en cultuurhistorisch groen erfgoed van bomen en struiken

Bert Maes & René van Loon (ecologisch adviesbureau Maes & Dool)

meer informatie

Boslokaal

Urban Forestry: de 3P’s; Praten, Plannen & de Praktijk

Annemieke Vister (Borgman Beheer)

Meer informatie

Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen

Harm Smeenge e.a. (Bosgroepen)

meer informatie

Natuurlijke klimaatbuffers: het water staat ons aan de lippen, of juist niet?

Daan Vreugdenhil (Natuurmonumenten)

meer informatie

Kan mijn natuurgebied een klimaatbuffer zijn en is dat interessant voor biodiversiteit?

Chris Bakker (It Fryske Gea)

meer informatie

Start bij infopunt

(i op plattegrond)

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Start bij infopunt

(i op plattegrond)

Drones & data: precisienatuurbeheer*

Excursie

Henk Krikke (4D Precisienatuurbeheer) & Bernard de Jong (NVWK)

meer informatie

Drones & data: precisienatuurbeheer*

Excursie

Henk Krikke (4D Precisienatuurbeheer) & Bernard de Jong (NVWK)

meer informatie

Rondleiding Landgoed Mariënwaerdt*

Vrijwilligers Mariënwaerdt

Rondleiding Landgoed Mariënwaerdt*

Vrijwilligers Mariënwaerdt

WORKSHOPS

10.45 - 11.30

11.45 - 12.30

14.00 - 14.45

15.00 - 15.45

Koetshuis

Bodemdaling stoppen = veen vernatten

Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland)

meer informatie

Stichting Levend Archief werkt aan nationale zadencollectie

Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck)

meer informatie

Online platform ‘Biotoop op de kaart’

Wim Knol (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging)

meer informatie

Bos- en natuurherstel met steenmeel

Maaike Weijters (B-WARE) & Leon van den Berg (Bosgroepen)

meer informatie

Paardenstal

Weet wat u kiest: risicospreiding door kiezen meer gevarieerd (uitheems) sortiment

Jaap Smit (Cobra adviseurs)

meer informatie

Duurzaam grondgebruik in de praktijk

Tallien Fokkema (Eelerwoude) & Maria van Boxtel (Land & Co)

meer informatie

Bescherming boerenlandvogels (project PARTRIDGE)*

Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)

meer informatie

Bescherming boerenlandvogels (project PARTRIDGE)*

Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)

meer informatie

Nieuwe Refter

Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie*

Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw Nederland)

meer informatie

Monitoren van insecten 2.0

Theo Zeegers (EIS) & Eelke Jongejans (Radboud Universiteit)

meer informatie

Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie*

Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw Nederland)

meer informatie

Inzet van landgeiten bij natuurbeheer

Jaap Mekel (Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten)

meer informatie

Jachtkamer

Beslisboom Amerikaanse vogelkers*

Jan den Ouden (WUR) & Bart Nyssen (Bosgroepen)

meer informatie

Beslisboom Amerikaanse vogelkers*

Jan den Ouden (WUR) & Bart Nyssen (Bosgroepen)

meer informatie

Leer je groen!

Titia Blanksma (IVN) & Paul Terstegge (Staatsbosbeheer)

meer informatie

De Nederlandse Landgoederen en het landgoedmodel

Lodewijk Punt (rentmeesterskantoor 't Schoutenhuis)/FPG

meer informatie

De Lingehof

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer*

Bas Lerink (WUR) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer*

Bas Lerink (WUR) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

Klimaatslim landschapsbeheer*

David Borgman (Borgman Beheer) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

Klimaatslim landschapsbeheer*

David Borgman (Borgman Beheer) & Martijn Boosten (Probos)

meer informatie

De Abtsbouwing

Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden

Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)

meer informatie

Handhaving in het wilde westen van Brabant

Erik de Jonge (Brabants Landschap)

meer informatie

Afrikaanse varkenspest

Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

meer informatie

Wolf!

Mirte Kruit (Natuurmonumenten)

meer informatie

Grote Hooiberg

Hoe ‘verleid’ je mensen tot veilig werken?*

Yvonne Kok (Kok training coaching en advies, namens VBNE)

meer informatie

Gedragscode bosbeheer*

Anne Reichgelt (VBNE) & Kees Konings (Bosgroepen)

meer informatie

Gedragscode bosbeheer*

Anne Reichgelt (VBNE) & Kees Konings (Bosgroepen)

meer informatie

Hoe ‘verleid’ je mensen tot veilig werken?*

Yvonne Kok (Kok training coaching en advies, namens VBNE)

meer informatie

Kapschuur

Droogte & opwarming: effecten op de waterafhankelijke Brabantse natuur

Peter Voorn (Natuurmonumenten)

meer informatie

De effecten van droogte en hitte op onze bossen*

Peter Roskams (INBO Vlaanderen) & Pieter Westerhof (Bosgroepen)

meer informatie

De effecten van droogte en hitte op onze bossen*

Peter Roskams (INBO Vlaanderen) & Pieter Westerhof (Bosgroepen)

meer informatie

Beheer van natuurlijk en cultuurhistorisch groen erfgoed van bomen en struiken

Bert Maes & René van Loon (ecologisch adviesbureau Maes & Dool)

meer informatie

Boslokaal

Urban Forestry: de 3P’s; Praten, Plannen & de Praktijk

Annemieke Visser (Borgman Beheer)

Meer informatie

Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen

Harm Smeenge e.a. (Bosgroepen)

meer informatie

Natuurlijke klimaatbuffers: het water staat ons aan de lippen, of juist niet?

Daan Vreugdenhil (Natuurmonumenten)

meer informatie

Kan mijn natuurgebied een klimaatbuffer zijn en is dat interessant voor biodiversiteit?

Chris Bakker (It Fryske Gea)

meer informatie

Start bij infopunt

(i op plattegrond)

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij*

Excursie

Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

meer informatie

Start bij infopunt

(i op plattegrond)

Drones & data: precisienatuurbeheer*

Excursie

Henk Krikke (4D Precisienatuurbeheer) & Bernard de Jong (NVWK)

meer informatie

Drones & data: precisienatuurbeheer*

Excursie

Henk Krikke (4D Precisienatuurbeheer) & Bernard de Jong (NVWK)

meer informatie

Rondleiding Landgoed Mariënwaerdt*

Vrijwilligers Mariënwaerdt

Rondleiding Landgoed Mariënwaerdt*

Vrijwilligers Mariënwaerdt