Programma

PLENAIR

10.00

12.45

16.00

De Hooge Schuur

Opening
Door: Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid D66 

Plenaire start lunch
Boekpresentatie De populier - Wim Huijser
Lancering FSC-campagne
Infomarkt & lunch

Borrel

WORKSHOPS

10.45 - 11.30

11.45 - 12.30

14.00 - 14.45

15.00 - 15.45

Koetshuis

Bos en natuur: een groene en gezonde werkplek voor iedereen - Sociale arrangementen; een win-win situatie voor alle partijen
Dennis Benedictus (Staatsbosbeheer)
meer informatie

Vele handen maken licht werk
Erik de Kruif (Landschap Overijssel)
meer informatie

Het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen
Dolf Logemann (Arcadis)
meer informatie

Wat bepaalt de prijs voor rondhout: welke factoren kent u en wat valt er nog te winnen?
Jaap van den Briel en Martijn Boosten (Probos)
meer informatie

Paardenstal

Agroforestry: kansen voor Nederland
Martijn Boosten & Jasprina Kremers (Probos)
meer informatie

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw
Aad van Paassen (LandschappenNL) & Evelien Verbij (BoerenNatuur.nl)
meer informatie

Werken met communities
Willemijn Prast (Natuurmonumenten) & Derk Jan Stobbelaar (Van Hall Larenstein)
meer informatie

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw
Aad van Paassen (LandschappenNL) & Evelien Verbij (BoerenNatuur.nl)
meer informatie

Nieuwe Refter

De do’s en don’ts van het werken voor een familie/landgoed-bv
Albert Velema (BeTA rentmeesters bv) & Eelco Schurer (Eigen rentmeesterskantoor)
meer informatie

Natuurschoonwet: behoud en beheer van natuurschoon
Alexander Geene (‘t Schoutenhuis)
meer informatie

Houtoogst in relatie tot nutriënten
Anjo de Jong (Wageningen Environmental Research)
meer informatie

Vele handen maken licht werk
Erik de Kruif (Landschap Overijssel)
meer informatie

Jachtkamer

Strategie kiezen bij omvorming van landbouwgronden naar schrale natuur
Camiel Aggenbach (KWR Water)
meer informatie

Ontwikkelingen faunaschade Nederland
Thijs Janssens (BIJ12)
meer informatie

Steenmeel als maatregel tegen verzuring heide en bossen
Maaike Weijters (B-WARE)

Grofwild en biodiversiteit: gaat dat wel samen?
Wim Knol (KNJV)
meer informatie

De Lingehof

Wat heeft sinusbeheer te maken met de bijenlinie?
Kars Veling (De Vlinderstichting)
meer informatie

Vrijwillige boswachters
Tineke Bouwmeester (Natuurmonumenten)
meer informatie

Stop de veenafbraak, stop de uitstoot van broeikasgassen
André Jansen (Unie van Bosgroepen)
meer informatie

Wat heeft sinusbeheer te maken met de bijenlinie?
Kars Veling (De Vlinderstichting)
meer informatie

De Abtsbouwing

Bodembiologie bij natuurbeheer
René Jochems (Groeibalans)
meer informatie

Oude bomen gevaarlijk? Na natuurbegeleid snoeien niet meer!
Johannes Regelink (RANOX natuuraannemer) & Ruben van Praag (Hoek Hoveniers)
meer informatie

Maak een fan van je online klager
Narda van der Krogt en Youri Jongkoen (Communicatiebureau de Lynx)
meer informatie

Maak een fan van je online klager
Narda van der Krogt en Youri Jongkoen (Communicatiebureau de Lynx)
meer informatie

Grote Hooiberg

De voordelen van natuurbrand- beheersing in je beheerplan
Ester Willemsen, Constantijn Kok, Wim Verboom & Nienke Brouwer (Instituut Fysieke Veiligheid)
meer informatie

De voordelen van natuurbrand- beheersing in je beheerplan
Ester Willemsen, Constantijn Kok, Wim Verboom & Nienke Brouwer (Instituut Fysieke Veiligheid)
meer informatie

De nieuwe Gedragscode Bosbeheer en de nieuwe Gedragscode Natuurbeheer
Anne Reichgelt (VBNE)
meer informatie

De nieuwe Gedragscode Bosbeheer en de nieuwe Gedragscode Natuurbeheer
Anne Reichgelt (VBNE)
meer informatie

Kapschuur

Tijdelijke natuur, toegevoegde waarde
Tjebbe de Boer (RVO.nl)
meer informatie

Verzuring van bosbodems: oorzaken, gevolgen en herstelmaatregelen
Wim de Vries (Wageningen ER) en Maaike Weijters (B-WARE)
meer informatie

Erfgoed in het groen
Barbara Speleers & Cees van Rooijen (RCE)
meer informatie

Workshop vitaliteit voor beheerders
Mirjam de Groot (Stigas)
meer informatie

Boslokaal

Nooit meer van gebaande paden – Dunningspaden op 20 m of 40 m
Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland)
Meer informatie

Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden
Joukje Buiteveld en Paul Copini (Centrum voor Genetische bronnen)
meer informatie

Houtverkoop in eigen regie
Martijn Jansen, Erik Sonder (Bosgroep Noord-Oost Nederland) en Gertjan Roelofs (Stichting Twickel)
meer informatie

Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden
Joukje Buiteveld en Paul Copini (Centrum voor Genetische bronnen)
meer informatie

Start bij infopunt

Rondleiding: Achter de schermen op Mariënwaerdt
– Vrijwilligers Mariënwaerdt

Rondleiding: Achter de schermen op Mariënwaerdt
– Vrijwilligers Mariënwaerdt

Start bij infopunt

‘Rassen die passen’, gebruik van zeldzame veerassen in ons Nederlandse landschap
– Frans baron Van Verschuer (Mariënwaerdt) & Geert Boink (SZH)

‘Rassen die passen’, gebruik van zeldzame veerassen in ons Nederlandse landschap
– Frans baron Van Verschuer (Mariënwaerdt) & Geert Boink (SZH)

SNL-spreekuur

(voor de Hooge Schuur)

Stel al uw vragen over SNL (Vooraf inschrijven)
Joris Alblas en Jeroen van der Horst (Bosgroepen), Hanneke Hietink (Part-Ner)
meer informatie

Gezondheids-plein

(voor de Hooge Schuur)

Diverse demonstraties en spreekuren (voor spreekuren vooraf inschrijven)
Stigas & VBNE
meer informatie

Logo bosgroepen Logo VBNE