De Nationale Databank Flora en Fauna

Dries Oomen (NDFF)

Over de NDFF en de transitie naar Open Data.
In deze presentatie vertellen we eerst kort hoe de NDFF werkt aan de hand van waarnemingen, invoer, validatie en output. Vervolgens gaan we in op de transitie naar open data: het belang van open data, hoe we er zorgvuldig vorm aan geven, bijvoorbeeld met verschillende toegangsniveaus. Tot slot gaan we in op het validatieproces en zal er ruimte zijn voor vragen.

Nieuwe Refter – ronde 3