Van Boswet naar Omgevingswet: is de houtopstanden-regelgeving nog van deze tijd?

Nienke Welle & Gino van Maaren (Probos)

Presentatie en discussie in werkgroepjes over mogelijke aanpassingen in de houtopstanden-regelgeving onder de Omgevingswet.

Nienke Welle en Gino van Maaren (Stichting Probos) voeren in opdracht van het ministerie van LNV een evaluatie van de houtopstanden-regelgeving uit. Passen de regels voor het melden, herplanten en compenseren van kap nog bij de huidige tijd? En wie is waarvoor en wanneer bevoegd gezag – en is dit wenselijk en werkbaar? Op de Beheerdersdag worden de voorlopige resultaten van de evaluatie gepresenteerd. In groepjes gaan de deelnemers vervolgens aan de slag met mogelijke aanpassingen aan de regelgeving.

Lingehof – ronde 1