Certificering als onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Monique Bollen & Gerrit Jan van Herwaarden (St. Certificering SNL)

Taken en werkwijze Stichting Certificering SNL.|
In deze presentatie leggen we uit wie we zijn en wat we doen als Stichting certificering SNL, en wat de meerwaarde is van certificering.
Een aantal steekwoorden: Doel van certificering binnen het SNL, PDCA cyclus, meerwaarde certificering voor de beheerder, aanpak audits, verkrijgen en behouden van het certificaat.

Nieuwe Refter – ronde 2