Een bossenverzekering: opvangen van restrisico’s

Gert Jan van Dijk (Onderlinge Bossen Verzekering)

Bos en andere houtopstanden kunnen worden getroffen door extreme weersomstandigheden. Naast preventie en adaptatie kan een bossenverzekering nuttig zijn.

Heeft de versnelde klimaatverandering ook gevolgen voor uw bos? Uw bos is getroffen door brand of storm. Hoe nu verder?
Bos en andere houtopstanden kunnen worden getroffen door extreme
weersomstandigheden. Risicobeheersing begint met het onderkennen van
reële risico’s. Via preventie en/of adaptatie worden restrisico’s verkleind.
Met een bossenverzekering kunnen restrisico’s worden opgevangen.

Grote Hooiberg – ronde 4