Populatiebeheer van wilde hoefdieren

Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk! Fauna advies)

Bij het huidige populatiebeheer van ree, edelhert, damhert en wild zwijn wordt de balans tussen planten en de planteneters vrijwel overal vergeten.

Het beheer van hoefdieren focust zich vooral op het verzachten van effecten op menselijke activiteiten: verkeersveiligheid, schade aan gewassen en dieren, schade aan geplante boompjes. Het reeënbeheer is in veel gebieden puur modelmatig. Te heftige effecten worden opgelost met rasters. Er is een technisch juridisch systeem ontstaan.
We vergeten waar het werkelijk omgaat. Het gaat om vitale en gezonde dieren, in een gezond leefgebied als onderdeel van een vitale en gezonde voedselpiramide. Het gaat om eten en gegeten worden en tegelijkertijd elkaar beschermen. Het gaat om wederkerigheid en verantwoording nemen. En de basis is universeel, de basis wordt geïnitieerd door planten! Onze inheemse planten hebben hulp nodig.
In onze incomplete systemen zou het ‘Natuurvolgende flora en faunabeheer’ veel meer gericht moeten zijn op het optimaliseren van het gehele inheemse soortenpalet!

Jachtkamer – ronde 3