Beheerdersdag 2024

De 16e editie van de Beheerdersdag vindt plaats op vrijdag 20 september 2024, op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Het is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Al meer dan 15 jaar delen we praktische, nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren.

Hou deze website in de gaten voor meer informatie, of meld je aan voor de nieuwsbrief via de homepage. De kaartverkoop en verhuur van kraampjes op de informatiemarkt voor deze editie start rond 10 juni. Daarna zullen we regelmatig nieuws delen over onder andere de programma-onderdelen.

Graag tot ziens op vrijdag 20 september!

De Beheerdersdag wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, in samenwerking met diverse partners: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Probos, Federatie Particulier Grondbezit, OBN Natuurkennis, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten, het Rijksvastgoedbedrijf en Communicatiebureau de Lynx.

Bedankt voor jullie komst!

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde vijftiende editie van de Beheerdersdag. Het was weer moeilijk kiezen uit het grote aanbod presentaties en workshops. Maar niet getreurd;  je kunt de meeste presentaties (als pdf) terug vinden op de Terugblik-pagina. Deze pagina vullen we de komende tijd nog aan.

Voor Gerard Koopmans was deze editie zijn laatste als projectleider. In een apart item blikken we met hem terug op Vijftien jaar Beheerdersdag.
Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe jullie de dag hebben ervaren, daarom volgt nog een mail aan alle bezoekers met daarin een enquête.

Beheerdersdag 2024

De volgende Beheerdersdag staat vooralsnog gepland voor vrijdag 20 september of vrijdag 27 september 2024. Hou onze communicatie (aanmelden nieuwsbrief kan via de homepage) in de gaten zodat je niet achter het net vist. De kaartverkoop start ieder jaar rond half juni.
Tot volgend jaar!

De Beheerdersdag wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, in samenwerking met: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Probos, Federatie Particulier Grondbezit, OBN Natuurkennis, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 

Vijftien jaar Beheerdersdag: terugblikken met Gerard Koopmans

Met een geslaagde en uitverkochte editie van de Beheerdersdag draagt projectleider Gerard Koopmans na vijftien jaar het stokje over. Van een kleinschalige kennisdag uitgegroeid tot een evenement met 600 bezoekers, georganiseerd door Bosgroepen, VBNE en diverse partners. En bezocht door bos-, natuur- en landschapbeheerders uit het hele land. Een terugblik met Gerard.

Het ontstaan van de Beheerdersdag

In 2009 kregen Arno Willems (toenmalig directeur van de Unie van Bosgroepen) en Gerard Koopmans (projectleider bij Bosgroep Midden Nederland) het idee om een dag te organiseren voor terreinbeheerders. Het begon klein, op landgoed Schovenhorst in Putten. Het doel was vooral om het hele groene werkveld samen te krijgen. Naast de beheerders in het veld waren dus ook beleidsmakers, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden van harte welkom op de ‘Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap’. Na een paar jaar haakten ook de 12Landschappen, in de persoon van Hank Bartelink, aan, gevolgd door Landschapsbeheer Nederland en de VBNE. Vijftien jaar later is de Beheerdersdag een evenement dat jaarlijks 600 mensen trekt die werkzaam zijn in bos- natuur en landschap. En ieder jaar is de dag weer (eerder) uitverkocht. De bezoekers komen uit heel Nederland, en een enkele uit Vlaanderen. Aan de jassen herken je de boswachters, beheerders en ecologen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Bosgroepen, Landschappen en bijvoorbeeld gemeenten. Het is een dag om kennis te delen maar ook om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Vijftien jaar projectleiderschap eindigt

Een afscheidscadeau voor Gerard Koopmans

Gerard Koopmans was initiator vanaf het eerste begin, maar na de recente 15e editie neemt hij afscheid als projectleider van de Beheerdersdag. Hij draagt de organisatie graag over aan Barbara Groen (Bosgroepen) en Lotty Nijhuis (communicatiebureau de Lynx) die al ruim vijf jaar intensief meewerken aan de Beheerdersdag. Wat herinnert ‘Mister Beheerdersdag’ zich nog van de eerste edities? En wat is er in de afgelopen vijftien jaar veranderd?

Gerard Koopmans: “In ieder geval is het aanbod workshops en presentaties in de loop der jaren enorm uitgebreid. We hebben nu negen ruimtes en vier rondes, en daarbij nog excursies. Ongeveer 40 verschillende programmaonderdelen om uit te kiezen dus. Qua thema’s, ik kreeg de allereerste uitnodiging uit 2009 weer onder ogen, is gek genoeg best veel van toen nog steeds actueel. SNL-subsidie, bosverjonging, natuurbrand, hydrologie, houtmarkt, biodiversiteit. Die thema’s blijven natuurlijk belangrijk in bos en natuur. Wel zie je nu steeds meer presentaties over soorten, klimaatverandering, landschapsecologie, landbouw en natuur zoals agroforestry en communicatie rond bos- en natuurbeheer. Wat ook opvalt is dat er steeds meer dames in het groen werken! Dat zie je dus ook al een aantal jaren terug op de Beheerdersdag, hartstikke leuk.”

Van improvisatie met tenten tot groot evenement

Gerard vervolgt: “In de beginjaren was het echt ‘houtje-touwtje’; er werden tenten gehuurd en opgezet. Via de evenementenservice huurden we klapstoeltjes, podia en wat verder maar nodig was. Geknutsel met beamers en landbouwplastic om de zaak wat donkerder te maken. Er werd tot laat op de donderdagavond gewerkt om alles klaar te krijgen. Aan het eind van de opbouw was er traditiegetrouw friet met kroketten. Reuze gezellig en goed voor de teambuilding. De communicatie was nog een heel ding. Daar waren we gewoon nog niet goed in en er was vrijwel geen budget om het professioneel aan te pakken. Daar kijken we nu heel anders tegen aan. Snelle sociale media, nieuwsbrieven en niet te vergeten de mond-tot-mondreclame van enthousiaste bezoekers.”

Beheerdersdag 2010

Steeds meer partners

Na de initiële samenwerking tussen Bosgroepen, 12Landschappen, Landschapsbeheer Nederland en de VBNE volgden in de loop der jaren nog wat veranderingen en aanvullingen in partnerschap. Sinds een aantal jaren is de organisatie in handen van de Bosgroepen en de VBNE, samen met nog twaalf partners, waarbij de praktische organisatie bij de Bosgroepen ligt. Met de VBNE en de andere partners wordt ieder jaar gezorgd voor een actueel en divers programma. Zodat de achterbannen, bestaande uit beheerders, rentmeesters, landgoedeigenaren, jagers en ecologen, allemaal een boeiende dag hebben.

Al zeven jaar op Marienwaerdt

Gerard: “In de beginjaren zijn we op verschillende plekken geweest, van landgoederen als de Schovenhorst, Middachten en Landgoed Zonnestraal, tot een steenfabriek en Radio Kootwijk. Nu is de Beheerdersdag alweer zeven jaar op landgoed Marienwaerdt. We kijken als projectorganisatie weleens naar andere locaties, maar Marienwaerdt is qua gastvrijheid, ruimte, ligging en faciliteiten eigenlijk niet te evenaren. Elders zou je tenten moeten opzetten om het publiek te herbergen, hier hebben we genoeg ruimtes. En het is gewoon een fijne, groene plek met fijne en professionele mensen midden in het land.”

Beheerdersdag in de toekomst

“De Beheerdersdag is echt volwassen geworden, dat was bij de 15e editie wel weer te zien en te voelen”, aldus Gerard. “Daar mogen we trots op zijn met elkaar, want we doen het samen, met de partners. Voor de toekomst hoop ik dat we op de Marienwaerdt kunnen blijven en dat we een wijze vinden om nog iets uit te breiden. Daar zijn zeker mogelijkheden voor. Ik hoop op een nog bredere samenstelling van de bezoekers waarbij er ook volop ruimte blijft om te netwerken en kennis te delen. Voor nu dank ik iedereen voor de superfijne samenwerking en energie, en wens ik Barbara en Lotty alle succes toe om dit evenement nog sterker in ons veld neer te zetten. Het ga jullie goed en tot ziens.”

We gaan Gerard vast nog zien op de komende edities van de Beheerdersdag. En, nu kan hij eindelijk zelf eens een presentatie of workshop bijwonen!

De volgende Beheerdersdag staat vooralsnog gepland voor vrijdag 20 september of vrijdag 27 september 2024. Hou onze communicatie (aanmelden nieuwsbrief kan via de homepage) in de gaten zodat je niet achter het net vist. De kaartverkoop start ieder jaar rond half juni.

Beheerdersdag 2014

Meer dan 500 bos- en natuurbeheerders delen kennis en ervaringen op de Beheerdersdag

Op vrijdag 23 september 2022 vond de 14e editie van de Beheerdersdag plaats op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Bos- en natuurbeheerders, ecologen, onderzoekers en andere geïnteresseerden werden door hun vakgenoten op de nieuwste inzichten getrakteerd.

Met een programma bestaande uit ongeveer 40 verschillende presentaties, workshops en excursies viel er ook dit jaar weer veel te kiezen voor de bezoekers. De dag was, na twee online edities, weer volledig uitverkocht! In totaal waren er ongeveer 650 mensen aanwezig; bezoekers, sprekers, kraamhouders, medewerkers en vrijwilligers.

Van ‘De wolf als bosbeheerder?’ tot ‘Klimaatslimme boomsoorten’

Onderwerpen als de staat van het Nederlandse bos, welke maatregelen kunnen we nemen om bos en natuur veerkrachtiger te maken, en welke boomsoorten zijn bijvoorbeeld toekomstbestendig, kwamen aan bod. Er waren presentaties over onze waardering van het Nederlandse landschap en zelfs over spirituele waarden in het bosbeheer. Ook de wolf als bosbeheerder? kwam voorbij, net als de nieuwe boomziekte roetschorsschimmel en lymevaccinatieonderzoek in Nederland.
Er waren nieuwe samenwerkingsinitiatieven, bijvoorbeeld rond het gebruik van restmaterialen zoals kalkkorrels of kalksteen in paden om bodemverzuring tegen te gaan. En handvatten voor diervriendelijk maaibeheer.

Tussen de presentaties en workshops door was er tijd voor lunch, bijpraten en een bezoek aan de informatiemarkt

Meer ‘groene’ studenten

Ieder jaar komen er meer studenten van groene onderwijsinstellingen, zoals Van Hall Larenstein, Yuverta, Zone.college en de WUR, naar de Beheerdersdag. Zo levert Van Hall Larenstein jaarlijks een klas die vrijwillig als zaalwacht meewerkt en waren er dit jaar studenten van Yuverta die meewerkten aan de workshop ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’. Alle betrokken organisaties ervaren de krappe arbeidsmarkt. Daarom is het mooi om de studenten op een dag als deze te ontmoeten!

Excursie Basiskwaliteit Natuur in multifunctionele bossen o.l.v. Vera Dalm (VBNE)

Beleid versus beheerpraktijk

Dit jaar was ook het ministerie van LNV aanwezig op de Beheerdersdag. Directeur Natuur, Donné Slangen, was betrokken bij de opening en verzorgde een workshop. In ‘Beleid vs. de beheerpraktijk’ ging hij met de aanwezigen in gesprek over voorbeelden waar beleid schuurt met de beheerpraktijk. Een mooie kans voor de aanwezige bos- en natuurbeheerders die dagelijks buiten bezig zijn en te maken hebben met veel regelgeving en grote opgaven. Kortom: de dag bracht veel en diverse informatie, die binnenkort ook grotendeels terug te vinden is op de ‘Terugblik’ pagina op deze website.

We willen iedereen die betrokken en aanwezig was graag bedanken voor een geweldige en geslaagde dag. Volgend jaar, bij de 15e editie, hopen we iedereen weer te zien!

De Beheerdersdag wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), in samenwerking met: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, OBN-Natuurkennis, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.

Leidje Verkerk (Bosgroep Midden Nederland) en Joppe Hovius (internist-infectioloog Amsterdam UMC) die een presentatie gaf over lymevaccinatie-onderzoek in Nederland.

Hoofdfoto: Lammert Kragt (Staatsbosbeheer) tijdens zijn presentatie ‘Planten voor de toekomst’