Kijk vrijdag 24 september live mee!

Kijk morgen (vrijdag) live mee naar de presentaties van de Beheerdersdag!

We starten om 10:00 uur. Vera Dalm is de dagvoorzitter en zal de opening en afsluiting in Studio 1 verzorgen. Ook zal ze jullie tussendoor bijpraten over programma en voortgang.

Interactie/vragen

Wil je een tijdens de presentatie een vraag stellen aan de spreker(s)? Dat kan via AhaSlides Q and A. Met je smartphone (of eventueel via pc) ga je naar de betreffende webpagina, zie hieronder. Daar kun je een vraag intypen, of een vraag van een ander (waar je ook het antwoord op wilt weten) ‘omhoog’ stemmen. De sprekers zullen zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een extra tool, zoals Mentimeter, krijg je als toeschouwer ook daarvoor de link voor deelname in beeld.

Wil je een vraag stellen aan de spreker(s) in Studio 1?
Ga dan met je smartphone naar ahaslides.com/BDAG1

Wil je een vraag stellen aan de spreker(s) in Studio 2?
Ga dan met je smartphone naar ahaslides.com/BDAG2

Wil je een vraag stellen aan de spreker(s) in Studio 3?
Ga dan met je smartphone naar ahaslides.com/BDAG3

Let op dat je je vraag stelt tijdens de betreffende presentatie. Om zelf een vraag te stellen en om de vragen van anderen te zien, klik je op ‘een vraag stellen’.

Aanvullingen op het programma

Natuurbrandbeheersing in een veranderend klimaat (11:55 – 12:25 uur, Studio 1):
Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) verzorgt de presentatie samen met Klaas Noorland (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland).

Veel plezier alvast en tot morgen!

Namens organisatie en alle partners van de Beheerdersdag

Alvast een voorproefje: Vakblad met themadeel Beheerdersdag

Het Vakblad Natuur Bos Landschap is hét Nederlandstalige vakblad voor professionals op het gebied van natuur, bos en landschap. Dit weekend viel het blad weer in de bus bij abonnees. Met een themadeel over de Beheerdersdag.

Er staan onder andere twee artikelen in over onderwerpen die tijdens de Beheerdersdag aan bod komen: Glenn Lelieveld vertelt over nieuwe zoogdieren en André Wijnstra over de beschikbaarheid van plantsoen.
Je kunt het speciale themadeel hier kosteloos downloaden en lezen!

>> Vakblad Natuur Bos Landschap – editie september 2021 (download)

Op de website van het Vakblad vind je trouwens meer specials, zoals over de Bossenstrategie, die je kosteloos kunt downloaden.

Deze week (uiterlijk donderdag) ontvangt iedereen die zich aangemeld heeft voor de Beheerdersdag informatie over de online locatie (op deze website) en werkwijze. Uiteraard delen we deze informatie ook op de website zelf.

Beheerdersdag 2021 (online editie): meld je nu aan!

Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout? Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer(hond), goudjakhals en wolf? Op 24 september vindt de 13e editie van de Beheerdersdag plaats: een digitale kennisochtend deze keer, vol actualiteit voor beheerders van bos, natuur en landschap. We vertellen je graag wat er precies op het programma staat. Vanaf vandaag kun je je ook aanmelden.

De digitale Beheerdersdag is op vrijdagochtend 24 september, van 10:00 – 13:00 uur, en bestaat uit een plenair programma en parallelle sessies. Deze worden gestreamd op drie plekken op de website Beheerdersdag.nl. Je kunt je vragen aan de sprekers stellen via AhaSlides op je telefoon. Alle presentaties zijn later terug te kijken via YouTube.

Meld je aan!

Deelnemen is gratis. Je kunt je aanmelden via de aanmeldpagina. We mailen je dan voorafgaand aan de ochtend meer informatie over het programma, de locatie van de livestreams en een instructie om vragen te stellen aan de sprekers.
Na aanmelden krijg je ook de optie om een vrijwillige bijdrage (á €10,00) te geven, als tegemoetkoming in de kosten voor inzetten apparatuur, technici, etc. Dit is vrijblijvend. We kunnen geen factuur voor deze vrijwillige bijdrage opmaken en/of toesturen.

Op het programma

Wat staat er precies op het programma? Acht inhoudelijke onderwerpen komen aan bod; hieronder een beknopte weergave. Vera Dalm (VBNE) opent de ochtend en is dagvoorzitter. We sluiten de ochtend weer af met de Beheerdersdag Quiz.

Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk 
Bart Krol voelt Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) aan de tand over de haalbaarheid van en de mogelijkheden die de Bossenstrategie biedt voor eigenaren en beheerders.

Nieuwe zoogdieren: lust of last?
Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging) vertelt over de spagaat tussen ecologie, maatschappij en het juridische verhaal bij de komst van nieuwe soorten zoals wolf, goudjakhals, wasbeer en wasbeerhond in Nederland.

Hebben we genoeg plantsoen?
Welke soorten plantsoen zijn populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? Andre Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt.

De toekomst van houtbouw
Eric de Munck
(Centrum Hout) vertelt over houtbouw: wat is nodig om deze manier van bouwen een vlucht te geven? En hoe zorgen we als bosbeheerders voor voldoende geschikt hout?

Kansen in overgangsgebieden
Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we verder kijken dan de grenzen van de natuurgebieden. Vaak gaat het om boerenland. Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied
Anthonie Stip
(Vlinderstichting) laat zien hoe je samen met boeren kunt zorgen voor meer biodiversiteit in agrarisch gebied: van aangepast maaibeheer tot gezamenlijke vlindertellingen.

Natuurbrandbeheersing in een veranderend klimaat
Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

Van zandbak naar levend strand (Het Groene Strand)
Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek terug geven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen.

Hou deze website in de gaten voor actuele informatie en het exacte programma!

Digitale Beheerdersdag 2020 trekt meer dan 330 deelnemers

Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio’s ingericht waarvandaan de presentaties live werden gestreamd. Het programma werd door rond de 330 individueel ingelogde mensen bekeken. We zagen ook beelden voorbij komen van collega’s die gezamenlijk op groot scherm keken (via 1 account); het totale aantal kijkers lag dus nog hoger!

Interactie en terugzien presentaties

Tijdens de presentaties werd er ook onderling gechat door de deelnemers, en werden vragen gesteld richting sprekers. Voor zover mogelijk werden die tijdens de sessies beantwoord. Er was niet altijd tijd om (alle) vragen te beantwoorden, dus er volgen nog wat vragen en antwoorden op deze website. Het slotstuk van de ochtend was de Grote Online BeheerdersdagQuiz, met meer dan 100 deelnemers!
Hieronder vind je de presentaties (pdf) die tijdens de Beheerdersdag gebruikt zijn.
Voor wie de digitale Beheerdersdag heeft moeten missen:
De opnames van de live-presentaties staan nu ook online (YouTube).

Veel dank aan alle sprekers, deelnemers, technici en Marienwaerdt voor het mogelijk maken van deze bijzondere editie. We hopen jullie volgend jaar (vrijdag 24 september 2021) weer in levenden lijve te mogen ontmoeten!

Presentaties (pdf)

In het Vakblad NBL van september 2020 stond een Beheerdersdag-themadeel met bijdragen van Jakob Leidekker (Zichtbaar wild of een stabiel gemengd bos?) en Wouter Delforterie, Jasprina Kremers en Paul Copini (Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer). Het vakblad is via onderstaande link te bekijken.

De digitale Beheerdersdag werd je aangeboden door:
de Bosgroepen en de VBNE i.s.m. LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, Kennisnetwerk OBN, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten & Rijksvastgoedbedrijf.