Presentaties 2018

Op deze pagina vindt u (binnenkort) de presentaties van de verschillende workshops die tijdens de Beheerdersdag 2018 zijn gegeven. De informatie wordt de komende tijd aangevuld.

Bezint eer gij begint
Lammert Kragt & Henk Tingen (Staatsbosbeheer)

Crisis in het bos
Joke Bijl (Staatsbosbeheer)

Delen van (geo)informatie tussen brandweer en natuurbeheerders & terreineigenaren
Ester Willemsen & Nienke Brouwer (Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland)

Exotenbestrijding zonder gif
Anne Reichgelt (VBNE)

Gedragscode bosbeheer
Anne Reichgelt (VBNE) & Houdijn Beekhuis (Staatsbosbeheer)

Herbestemmen, hoe doe je dat?
Frank Klement (Klement2 Rentmeesters)

Is SNL-monitoring met vrijwilligers mogelijk?
Gerdien Bos (Vlinderstichting)

Klimaatslim bosbeheer
Martijn Boosten (Probos) & Bart Nyssen (Bosgroepen)

Lange-termijn effecten van bosbekalking en andere bemestingsregimes
Roland Bobbink (B-WARE) & Arnold van den Burg (Stichting BioSFeer)

Predatorenbeheer ten behoeve van weidevogels
Roelf Hovinga (Landschap Noord-Holland)

Samen voor de patrijs
Frans ter Bogt (vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek) & Herman Simmelink (Wildbeheereenheid Aalten)

Spreekuur Duizendknoop
Martijn Boosten, Jan Oldenburger & Joyce Penninkhof (Probos)

Veerkracht dankzij kwaliteitshout
Bart Nyssen (Bosgroepen)

Vrijwilligers die bomen vellen met de kettingzaag, kan dat?
Annika Langeveld (Landschap Noord-Holland) & Eric Vogel (Natuurmonumenten)