Presentaties

Op deze pagina vindt u de presentaties gegeven op de Beheerdersdag 2017. De informatie wordt de komende tijd aangevuld.

Alexander Geene, ’t Schoutenhuis
NSW (pdf)

Anne Reichgelt
De nieuwe gedragscode bosbeheer en de nieuwe gedragscode natuurbeheer (pdf)

Anjo de Jong & Wim de Vries, WER
Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden in bossen op droge zandgronden (pdf)

Dolf Logemann, Arcadis
Handboek ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen (pdf)

Erik de Kruif, Landschap Overijssel
Vele handen maken licht werk (pdf)

Jaap van den Briel en Martijn Boosten, Probos
Wat bepaalt de prijs voor rondhout: welke factoren kent u en wat valt er nog te winnen? (pdf)

Joukje Buiteveld en Paul Copini, Centre for Genetic Resources
Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden (pdf)

Maaike Weijters
Steenmeel als maatregel tegen verzuring in heide en bossen (pdf)

Martijn Jansen, Erik Sonder, Gert-Jan Roelofs, Bosgroep Noord-Oost Nederland
Houtverkoop in eigen regie (pdf)

Nienke Brouwer & Ester Willemsen, IFV
De voordelen van natuurbrand beheersing in je beheerplan (pdf)

René Jochems, Groeibalans
Van pitrus naar blauwe knoop (pdf)

Tineke Bouwmeester
Vrijwillige boswachters (pdf)

Tjebbe de Boer, RVO.nl
Tijdelijke natuur, toegevoegde waarde (pdf)

Willemijn Prast (Natuurmonumenten) & Derk Jan Stobbelaar (Van Hall Larenstein)
Succes- en faalfactoren van Natuurmonumenten communities (pdf)

Wim Knol (Jagersvereniging)
Grofwild en biodiversiteit: gaat dat wel samen? (pdf)

Wim de Vries (WER) en Maaike Weijters (B-WARE)
Verzuring van bosbodems: oorzaken, gevolgen en herstelmaatregelen (pdf)

Wouter Delforterie, Bosgroep Midden Nederland
Nooit meer van de gebaande paden: dunningspaden op 20 of 40 meter (pdf)

Logo bosgroepen Logo VBNE