Steenmeel als herstelmaatregel. Stand van zaken (OBN Natuurkennis)

Maaike Weijters (onderzoekscentrum B-WARE)
Joost Vogels (Stichting Bargerveen)


Sinds 2014 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van steenmeel als herstelmaatregel. Wat weten we inmiddels wel, maar wat ook niet?

Op basis van onderzoeksgegevens van 2014 tot nu geven we een overzicht van de effecten van steenmeel in heide en bos. We proberen,  op basis van wat we nu weten, antwoord te geven op de volgende vragen: Is steenmeel een geschikte herstelmaatregel? En zo ja, wanneer dan? Wat doet steenmeel wel, maar wat ook niet?  Is het gebruik van steenmeel altijd “no regret”?

Abtsbouwing – ronde 3