Privacyreglement

Middels dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop wij als Beheerdersdag (en Beheerdersdag.nl) omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening richting onze bezoekers, partners en andere belanghebbenden.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Dit privacyreglement geeft aan wie wij zijn, welke gegevens wij verzamelen en wat we met die gegevens doen en niet doen.

Wie zijn wij?

De website Beheerdersdag.nl is eigendom van de (Unie van) Bosgroepen en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Tezamen vormen zij de organisatie van de Beheerdersdag.
De Unie van Bosgroepen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08054125, en is gevestigd en kantoorhoudend in Ede, Horapark 7.
De VBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 58889884, en is gevestigd en kantoorhoudend in Driebergen-Rijsenburg, Princenhof Park 9.
De organisatie van de Beheerdersdag is bereikbaar via info@beheerdersdag.nl.

Privacy-missie

De Beheerdersdag vindt jaarlijks plaats in september. Ten behoeve van de Beheerdersdag ontvangen we contactgegevens van deelnemers en partners, en verkopen we entreekaarten gedurende een periode van ongeveer 4 maanden. Ook hebben wij een nieuwsbrief waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.
Wij gaan op een betrouwbare, duurzame en veilige manier om met alle persoonsgegevens die wij in het kader van deze contactmomenten, de nieuwsbrief en de kaartverkoop ontvangen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het nakomen van een gesloten overeenkomst (de verkoop van tickets voor de Beheerdersdag aan u als klant) of wanneer u daar nadrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven (de nieuwsbrief).
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

Ticketverkoop:

  • naam contactpersoon, organisatie, e-mailadres, factuuradres (adres, postcode en plaats), telefoonnummer, bankgegevens.

Deze gegevens zijn nodig om de betaling in orde te maken, om u het digitale ticket en de benodigde informatie te sturen.

Nieuwsbrief:

  • e-mailadres.

Beveiliging en gegevensverwerking

Beveiliging website
De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen via bijvoorbeeld een aanmeldformulier. Het veiligheidscertificaat voor de beveiligde verbinding is uitgegeven door cPanel, Inc. Certification Authority.

Cookies
Op de website van de Beheerdersdag worden de volgende cookies gebruikt:

  • WordPress-cookie voor de functionaliteit van de website.

Ticketverkoop
De tickets worden verkocht via GO-tickets. Alle transacties met GO-tickets zijn beveiligd. Uw gegevens worden door GO-tickets twee jaar bewaard. Meer informatie via GO-tickets: go-tickets.nl.

Nieuwsbrief
Een aantal maal per jaar sturen wij een nieuwsbrief (via Mailpoet) naar abonnees die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Deze verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of instanties.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De organisatie van de Beheerdersdag bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. Een uitzondering geldt voor gegevens waarvan bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

De gegevens die u achterlaat bij het kopen van een ticket bewaren wij tot uiterlijk twee maanden na de Beheerdersdag. Ticketbedrijf GO-tickets bewaart deze gegevens twee jaar.

Uw mailadres wordt verwijderd binnen 2 weken nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Dit kan te allen tijde via de knop onderaan de nieuwsbrief.

Uw rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

Graag wijzen we op uw rechten onder de wet Bescherming Persoonsgegevens:

  • U heeft recht op inzage van uw gegevens, recht op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht tot bezwaar tegen de verwerking of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om op ieder gewenst moment de toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie van de Beheerdersdag.

Wijziging van privacyreglement

Wij mogen uw persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan aan u kenbaar gemaakt op het moment van verzamelen.
Wel mag de tekst van dit privacyreglement , zonder voorafgaande aankondiging, door de organisatie van de Beheerdersdag te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact

Voor algemene vragen of vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u e-mailen naar info@beheerdersdag.nl.

Dit privacyreglement is laatst bijgewerkt op 12 juni 2018.