Vogels vangen en illegale handel

Alex Gunnink (inspecteur NVWA, team Natuur)

De keten tussen het vangen en op de markt brengen van vogels en de daarbij behorende signalen.

Bij het vangen van vogels en het verkopen zijn meerdere handhavingspartners betrokken. Het begint in het veld, daar hebben de boa’s en toezichthouders van een beheerseenheid een taak. En waar moet je op letten? Wat gebeurt er met de vogels? Hoe pak je zoiets aan? Met wie stem je het af? Aan de hand van meerdere strafrechtelijke onderzoeken geeft Alex Gunnink een presentatie en gaat met de aanwezigen in gesprek.

Koetshuis, ronde 3