Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie

Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw Nederland)

 

Een kennismaking met voedselbossen als model voor de verzoening tussen natuur en landbouw: principes, praktijk en propositie.
De tijd lijkt gekomen voor de voedselbosbouw. Als ‘new kid on the block’ belichaamt de Stichting Voedselbosbouw Nederland een eigentijds holistisch perspectief met zowel klassieke als innovatieve en prikkelende elementen. Vanuit ecologische diepgang en functionele breedte pioniert zij door maatwerk in ontwerp naar meervoudig en meerjarig rendement. Daarbij staan naast hoogwaardig voedsel ook klimaat, bodem, biodiversiteit en beleving op het menu.

 

Nieuwe Refter – ronde 1 – 10.45-11.30 uur
Nieuwe Refter – ronde 3 – 14.00-14.45 uur