Voorkom dominantie van invasieve exoten, versterk de veerkracht van bos en natuur

Laura van Veenhuisen (Stichting Bargerveen)

In project LIFE Resilias werken we aan systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te doorbreken en voorkomen. Het doel is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen invasieve exoten.

Een unieke benadering, omdat men doorgaans kiest voor het bestrijden van de exoot. Met de ecosysteemaanpak in LIFE Resilias zetten we gericht in op het versterken van bos en natuur, zodat invasieve soorten geen kans krijgen om een bedreiging te vormen voor inheemse flora en fauna.

Paardenstal – ronde 2