Wilgentenen broedkorven en het broedsucces van eenden

Harry Enzerink

Alles wat u wilt weten over broedgelegenheid voor eenden in het voorjaar.

Van oudsher plaatsen jagers broedkorven om de wilde eend een steuntje in de rug te geven. De kunstnesten beschermen eendennesten tegen weersomstandigheden, predatoren en beheeractiviteiten zoals het maaien van slootkanten. Wat is het nestsucces van eenden in de kunstnesten en welke factoren spelen hierbij een rol? Hoe maak je een wilgentenen broedkorf? U mag het zelf even proberen.

De Hooge Schuur – ronde 3 en tijdens de lunchpauze