Is houtoogst op arme zandgronden toekomstbestendig?

Marleen Vos en Frank Sterck (PhD student en hoogleraar, Wageningen Universiteit)

De duurzaamheid van houtoogst op de armere zandgronden staat onder druk. De doorgaande effecten van de stikstofdepositie zorgt ervoor dat de balans tussen voedingsstoffen zowel in de bodem als in het bos verstoord is. Binnen dit frame introduceren wij een bosexperiment dat als doel heft om duurzaam bosbeheer beter te begrijpen. Voor opstanden van beuk, douglas en grove den laten we zien dat wat de huidige voedingsstoffen toestand van het bos is en hoe deze in verhouding staat tot het oogsten van tak- en tophout of het strippen van de bast.

Koetshuis, ronde 2