Het werk van een waterschapbestuurder natuurterreinen

Walter Kooy (bestuurder Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) 
Willem Peters (bestuurder Waterschap Aa en Maas–Brabants landschap)

Waarom het werk van waterschapbestuurders natuurterreinen belangrijk is voor terreinbeheerders.

In heel Nederland zijn de waterschappen verantwoordelijk voor schoon en voldoende water. Als beheerder heb je er veel mee te maken. Wat doet het waterschap allemaal? Wat verandert het Biodiversiteitsplan van de Unie van Waterschappen voor de inzet van het waterschap? Hoe kan je nou beter met het waterschap samenwerken en wat kan de waterschapbestuurder natuurterreinen namens de natuurterreineigenaren daarin betekenen? Een gesprek met twee waterschapbestuurders natuurterreinen (ook wel geborgden natuur) uit de waterschappen. Waar raken het werk van de beheerder en de inzet van de geborgde elkaar? Wanneer is het slim om als beheerder je geborgde in te seinen. En andersom: wanneer kan de geborgde de input van de beheerders goed gebruiken? Met een aantal concrete voorbeelden zullen de twee geborgden (uit heel verschillende gebieden) met het publiek in gesprek gaan. Een mooie update en goed bruikbaar in alle gebiedsprocessen!

Koetshuis, ronde 1