Bufferende (rest)stoffen voor natuurherstel

Renée van Assema (ecoloog Vitens)
Joost Tuithof (ecoloog Brabant Water)
Leon van den Berg (ecoloog Bosgroep Zuid Nederland)

Zijn kalkkorrels of kalksteen paden een oplossing voor verzuring?

Kunnen reststoffen een oplossing bieden voor verzuring? Twee voorbeelden. Vitens onderzoekt in een pilot in haar bossen op de Veluwe of kalkkorrels uit de drinkwaterwinning verzuring tegen kunnen gaan. De kalksteenpaden van Brabant Water blijken al tientallen jaren een uitstralend effect op de omgeving te hebben. In beide gevallen wordt er gemonitord wat het effect is op de natuur. We bespreken de resultaten in een breder perspectief besproken.

Abtsbouwing – ronde 4