Het lijkt het buitenland wel: over onze waardering van het landschap

En waarom het belangrijk is om daar iets aan te doen.

Jaap Dirkmaat (directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

Zó mooi! Het lijkt hier het buitenland wel! Wat zegt die veelgehoorde zin over onze relatie met het landschap? De stoffering van het landschap is mensenwerk. We hebben bijna 80 jaar lang gewerkt aan de uitkleding van ons landschap. Ons rest nog weinig tijd om het noodzakelijke landschapsherstel te volbrengen. Als we het niet doen zijn wij de grote verliezers op het gebied van biodiversiteit, schone lucht (gezondheid), toerisme en gezond voedsel.

Kapschuur, ronde 2