Bosuitbreiding: van ontwerp tot uitvoering

Martijn Boosten & Coert Donker (programma Bos & Klimaat, Staatbosbeheer)

Ervaringen van Staatsbosbeheer: zo kom je tot locatiekeuze, ontwerp en uitvoering.

In Nederland komt er de komende jaren 37.000 hectare bos bij. Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren bijna 500 hectare nieuw bos gerealiseerd. Dit moet oplopen tot 5.000 hectare. In deze sessie worden de ervaringen van Staatsbosbeheer gedeeld. Hoe kom je tot een zorgvuldige locatiekeuze? Uit welke onderdelen bestaat een goed bosontwerp en beplantingsplan? Wat zijn cruciale stappen voor een kwalitatief goede uitvoering (terreinvoorbereiding, aanplant, nazorg etc.)?

Boslokaal – ronde 3