Handreikingen voor de ontwikkeling van soortenrijk bos op voormalige landbouwgronden

Maaike de Graaf en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid Nederland)

Nederland staat voor de opgave om 37.000 hectare nieuw bos te ontwikkelen. Een aanzienlijk deel zal worden aangeplant op voormalige landbouwgrond. In deze presentatie duiden we de resultaten van recent OBN-onderzoek; we gaan in op de ontwikkeling van bodem en vegetatie na aanplant van verschillende boomsoorten op voormalige landbouwgrond en trekken daaruit lessen voor nieuw te ontwikkelen bossen.

Abtsbouwing – ronde 1