Resultaten van de 7e bosinventarisatie 

Bas Lerink (onderzoeker Wageningen University & Research))
Sander Teeuwen (adviseur Probos)

Een korte toelichting op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in het Nederlandse bos.

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert Wageningen Environmental Research samen met partners de Nederlandse Bosinventarisatie uit. Het doel van de Nederlandse Bosinventarisatie (NBI) is om een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie.

Paardenstal, ronde 4