Op weg naar gezondere bosgroeiplaatsen

Ariët Kieskamp (onderzoeker landschapsecologie, Bosgroepen)

Eigenschappen en kwaliteit van bosgroeiplaatsen als basis voor herstelmaatregelen.

Na recente onderzoeken naar de historische en huidige kwaliteit van bosgroeiplaatsen stelden de Bosgroepen een beslisboom op voor beheerders. Het doel: passende maatregelen voor gezondere, veerkrachtigere bosgroeiplaatsen. Deze presentatie gaat in op de resultaten van een Gelderland-breed onderzoek naar bosgroeiplaatsen, waarna de beslisboom wordt toegelicht.

Paardenstal – ronde 3