Beleid versus de beheerpraktijk

Donné Slangen (Directeur Natuur, ministerie LNV) o.l.v. Vera Dalm (directeur VBNE)

Donné Slangen is onze gast. We gaan in gesprek over voorbeelden uit de beheerpraktijk: hier schuurt die met landelijk beleid.

Twee thema’s bereiden we voor:

  1. Systeemherstel versus instandhoudingsdoelstellingen. Straks gaan we aan de slag met systeemherstel. Dat zal steeds vaker botsen met instandhoudingsdoelen. Hoe verhoudt de dynamiek die hoort bij systeemherstel zich tot de verplichting rond instandhoudingsdoelen? Krijgt de beheerder de vrijheid om zijn deskundigheid in te zetten? Of gaat iemand anders (LNV, Europa?) de prioriteiten vastleggen?
  2. Exoten. Sommige partijen beheren intensief, anderen doen niks. Zo heeft bestrijden eigenlijk geen nut. Hoe kijkt het Rijk naar de invloed van exoten? Wat is hierin ieders rol?

Nemen jullie daarnaast zelf je vragen mee?

Nieuwe Refter, ronde 2