Basiskwaliteit Natuur in multifunctionele bossen

Vera Dalm (directeur VBNE)
Maaike de Graaf (ecoloog Bosgroep Zuid-Nederland)
Joyce Penninkhof (senior adviseur Stichting Probos)

Veel algemene soorten gaan haast ongemerkt achteruit. Het nieuwe begrip Basiskwaliteit Natuur helpt deze trend te keren.

Het is algemeen bekend dat het slecht gaat met veel zeldzame soorten, die vooral voorkomen in natuurgebieden. Maar het gaat ook slecht met onze algemene soorten, daar is veel minder aandacht voor. Het nieuwe concept Basiskwaliteit Natuur stelt dat de voor dat systeem karakteristieke soorten algemeen zijn en blijven. Tijdens de excursie wordt het concept toegelicht en gaan we in groepjes een stuk bos beoordelen op basiskwaliteit en bespreken aan welke knoppen gedraaid kan worden om de kwaliteit te verbeteren.

Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken, max. 10 personen per groep)