Werken op hoogte in bos en natuurterreinen*

1e ronde

Tijd

11:45 - 12:30

Locatie

Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen), Petra Borsch (Landschapsbeheer Flevoland) & Liesbeth de Kort (VBNE)

Hoe kun je veilig: hoogstamfruitbomen snoeien, bomen knotten, nestkasten ophangen, schoonmaken en het controleren.

Het werken op hoogte is een veel voorkomende activiteit op bos- en natuurterreinen. Deze wordt veelal uitgevoerd door vrijwilligers in opdracht van of met de toestemming van de terreinbeherende organisaties. Deze hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurd. Over de werkwijze en de benodigde PBM’s is veel onduidelijkheid. Vaak worden om die reden deze werkzaamheden op een verkeerde wijze uitgevoerd of zelf verboden.
Tijdens deze workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • ARBO verantwoordelijkheden TBO’s
  • PBM’s voor dit typenwerkzaamheden
  • Deskundigheid medewerkers en organiseren werkzaamheden