Van Boswet naar Omgevingswet: is de houtopstanden-regelgeving nog van deze tijd?

1e ronde

Tijd

10:45 - 11:30

Locatie

Nienke Welle & Gino van Maaren (Probos)

Presentatie en discussie in werkgroepjes over mogelijke aanpassingen in de houtopstanden-regelgeving onder de Omgevingswet.

Nienke Welle en Gino van Maaren (Stichting Probos) voeren in opdracht van het ministerie van LNV een evaluatie van de houtopstanden-regelgeving uit. Passen de regels voor het melden, herplanten en compenseren van kap nog bij de huidige tijd? En wie is waarvoor en wanneer bevoegd gezag – en is dit wenselijk en werkbaar? Op de Beheerdersdag worden de voorlopige resultaten van de evaluatie gepresenteerd. In groepjes gaan de deelnemers vervolgens aan de slag met mogelijke aanpassingen aan de regelgeving.