Stormschade als kans (voor de natuur)*

1e ronde

Tijd

14:00 - 14:45

Locatie

Maarten den Hartigh & Markus Feijen (Utrechts Landschap)

De oprichting en ontwikkeling van een stormreservaat.

18 juni 2021 werd Breeveen bij Leersum getroffen door een valwind. Een groot deel van het bos is omgewaaid. Utrechts Landschap heeft het stormhout niet opgeruimd en een bosreservaat opgericht. Dood hout op deze schaal komt in het Nederlandse bos vrijwel niet voor. De verwachting is dat door niet in te grijpen de biodiversiteit een grote impuls krijgt.