Natuurinclusieve landbouw: natuur en landbouw verbonden

1e ronde

Tijd

11:45 - 12:30

Locatie

Astrid Manhoudt (Natuurmonumenten) & Theo Bakker (Staatsbosbeheer)

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw rondom natuurgebieden.

Natuurinclusieve landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit in onze natuurgebieden, het landelijke gebied en klimaatdoelen. Hiervoor werken we samen met pachters en gaan we langdurige partnerschappen aan. KPI’s helpen hierbij om duidelijk te krijgen, wanneer een bedrijf natuurinclusief is en welke maatregelen we belangrijk vinden. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we dit zien.