Natuurbranden: realistisch kijken naar de toekomst*

1e ronde

Tijd

10:45 - 11:30

Locatie

Tiemen Brouwer & Marc Brosschot (Staatsbosbeheer)

Stand van zaken natuurbranddossier in Nederland en ‘Wat vraagt de toekomst?’

Het aantal natuurbranden neemt toe. Wat doet Staatsbosbeheer als grootste terreinbeheerder en wat is de stand van zaken in Nederland? Daar krijg je antwoord op. Vervolgens gaan de sprekers graag in gesprek met het publiek over de uitdagingen die er (gaan) zijn. De input wordt opgepakt door een op te richten landelijke werkgroep binnen de Vereniging voor Bos en Natuureigenaren (VBNE).