Monumentaal erfgoed herbestemmen, verduurzamen en onderhouden

1e ronde

Tijd

10:45 - 11:30

Locatie

Frank Klement (Klement Rentmeesters)

Workshop over het organiseren van duurzame gebruiksfuncties aan monumentaal erfgoed.
Hoe doe je dat, wat zijn de valkuilen? Gelijktijdig met herbestemming wordt er veelal nagedacht over de verduurzaming. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor onderhoud van monumenten?