Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond

1e ronde

Tijd

15:00 - 15:45

Locatie

Jim de Fouw (B-WARE/Radboud Universiteit)

Verkenning van de ontwikkeling van eutrofe moerassen op fosfaatrijke voormalige landbouwgrond.
Veel soorten riet- en moerasvogels staan onder druk in Nederland. De ontwikkeling van moerassen op voedselrijke bodems, waaronder voormalige landbouwgronden, biedt kansen om nieuw leefgebied voor riet- en moerasvogels te creëren. Niet alleen riet- en moerasvogels profiteren hiervan, maar ook tal van andere plant- en diersoorten. Vanwege klimaatverandering, recreatiebehoeften en waterberging zullen de komende jaren veel natte gebieden ingericht worden. We hebben echter nog onvoldoende grip op de faal- en succesfactoren van moerasontwikkeling. Ons recent OBN-onderzoek geeft een overzicht van succes- en faalverhalen en geeft terreinbeheerders en beleidsmakers handvatten.