Invasieve bomen in klimaatslim bosbeheer

1e ronde

Tijd

11:45 - 12:30

Locatie

Bart Nyssen (Bosgroepen)

Kunnen invasieve ingeburgerde boomsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, robinia, Amerikaanse eik of hemelboom een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie van bossen?
De veerkracht van bossen versterken, zodanig dat zij zich aan kunnen passen aan het veranderende klimaat, is een grote uitdaging voor beheerders. Deze uitdaging wordt nog versterkt doordat invasieve boomsoorten zich uitbreiden wanneer inheemse boomsoorten het moeilijk krijgen. In deze presentatie gaan we in op de vraag of en hoe invasieve boomsoorten een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsbehoud, bosontwikkeling ecosysteemdiensten.