Herstel van bronnen en beken

1e ronde

Tijd

10:45 - 11:30

Locatie

Fons Eysink & Erik Sonder (Bosgroepen)

Knelpunten, maatregelen en aanpak bij herstel van bronnen en beken.
In deze presentatie zal worden ingegaan op de knelpunten die optreden bij bronnen en beken, en hoe deze knelpunten kunnen worden verholpen door de juiste maatregelen te nemen.