Effecten van verhoogde stikstofdepositie op planten-insecten-broedvogels

1e ronde

Tijd

15:00 - 15:45

Locatie

Marijn Nijssen (St. Bargerveen) & Arnold van den Burg (Zoölogisch Museum Nederland)

Effecten van verhoogde stikstof in natuurgebieden worden ontrafeld: welke veranderingen treden op, en wat kunnen we ertegen doen?