Planten voor de toekomst

Lammert Kragt (team Zaad en Plantsoen, Staatsbosbeheer)

Inheemse, autochtone bronpopulaties: ken de schatkamers van jouw bos en landschappelijke beplantingen.

In het Nederlandse bos en landschap staan op verschillende plaatsen en omstandigheden nog relicten van oorspronkelijke bronpopulaties met bomen en struiken van autochtone oorsprong. Hoe ga je daarmee om? Alles is nog lang niet in kaart gebracht. Kennis, beheer en ontwikkeling staan centraal in deze presentatie.

Boslokaal – ronde 2 en 4