Kan mijn natuurgebied een klimaatbuffer zijn en is dat interessant voor biodiversiteit?

Chris Bakker (It Fryske Gea)

Workshop

 

Een uitdaging voor deelnemers uit Laag-Nederland om het eigen gebied als klimaatbuffer te bekijken. Met voorbeelden uit Friesland.
Kwelders waar wadvogels rusten en broeden kunnen de stabiliteit van een dijk vergroten. Veengebieden zijn een habitat voor zeldzame planten en kunnen CO2 vastleggen. Overstromingsgraslanden kunnen een paaiplaats voor vis zijn en water vasthouden. Echter niet ieder klimaatproject is automatische goed voor biodiversiteit. Kan uw natuurgebied ook een klimaatbuffer zijn? En wanneer is dat goed voor de biodiversiteit?

 

Boslokaal – ronde 4 – 15.00-15.45 uur