De nieuwe gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Mark Brunsveld (VBNE)

Wat is nieuw? Toelichting op de systematiek en werkwijze.

De nieuwe gedragscode soortenbescherming is van kracht geworden, als opvolger van de gedragscode bosbeheer 2010-2017. Een aantal zaken is hierin anders geworden. U hoort wat er is veranderd en u kunt vragen stellen.

Abtsbouwing, ronde 2