Terreinbeheer op maat voor wilde bestuivers

Fabrice Ottburg en Arjen de Groot (Wageningen Environmental Research)

Interactieve bespreking van enkele cases uit de Helpdesk Bestuivers: wat kunt u doen voor wilde bijen en zweefvliegen op uw terrein?

De afgelopen jaren werd door Kennisimpuls Bestuivers en Groene Cirkel Bijenlandschap meegedacht met terreineigenaren over opties om bestuivers op hun terrein te bevorderen en te beschermen. In deze workshop bespreken we enkele van deze praktijkvoorbeelden voor terreinen waar men een bijdrage wilde leveren aan bescherming van bestuivers: welke opties kunnen we samen bedenken, en hoe luidde het uiteindelijke advies?

Kapschuur, ronde 3