Programma 2022

Hieronder vind je het programma van de 14e Beheerdersdag, op vrijdag 23 september 2022.
Klik op de titels voor uitgebreide (achtergrond)informatie per presentatie/workshop.
Er zijn 4 workshop-/presentatierondes verdeeld over verschillende ruimtes.
We starten de dag met koffie, thee en iets lekkers en sluiten af met een borrel.
Een presentatie/workshop met een * staat 2 keer op het programma.
Hier vind je een plattegrond van het terrein met de verschillende locaties.
In de ochtend ontvang je bij de ticketscan, naast je polsbandje, ook het programma plus plattegrond in handig formaat.

10:00 - 10:30 uur

De Hooge Schuur

Ontvangst & welkom. Opening Door Donné Slangen (Directeur Natuur Ministerie van LNV) i.s.m. Marije Storteboom (Directeur Unie van Bosgroepen) en Vera Dalm (Directeur VBNE )

12:30 - 14:00 uur

De Hooge Schuur

Lunch

16:00 uur

De Hooge Schuur

Afsluitende borrel

Doorlopend

De Hooge Schuur

Informatiemarkt rond de Hooge Schuur

U bekijkt het programma via een mobiele browser.
Veeg horizontaal en verticaal om de rest van het programma te zien.

PLENAIR

10.0012.3016.00
De Hooge SchuurOntvangst en welkom. Opening door Donné Slangen (Directeur Natuur Ministerie van LNV) i.s.m. Marije Storteboom (Directeur Unie van Bosgroepen) en Vera Dalm (Directeur VBNE )LunchBorrel
De Hooge Schuur
Doorlopend: Infomarkt

PRESENTATIES

10.45 - 11.3011.45 - 12.3014.00 - 14.4515.00 - 15.45
KoetshuisHet werk van een waterschapbestuurder natuurterreinen

Walter Kooy (bestuurder Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) en Willem Peters (bestuurder Waterschap Aa en Maas)

Waarom het werk van waterschapbestuurders natuurterreinen belangrijk is voor terreinbeheerders.
Is houtoogst op arme zandgronden toekomstbestendig?

Marleen Vos en Frank Sterck (Wageningen Universiteit)

Vogels vangen en illegale handel

Alex Gunnink (inspecteur NVWA, team Natuur)

De keten tussen het vangen en op de markt brengen van vogels en de daarbij behorende signalen.
Landschapsgronden: een nieuw concept

Luc Groot (FPG)

Het kabinet wil een tussenvorm van natuur en landbouw introduceren: landschapsgrond. Wat is het eigenlijk?
PaardenstalWordt roetschorsschimmel dé nieuwe boomziekte?

Henry Kuppen (directeur, senior boomtechnisch adviseur, Terra Nostra)

Verzwakte esdoorns sterven af door roetschorsschimmel, maar er zit meer kwalijks aan deze schimmel.
Voorkom dominantie van invasieve exoten, versterk de veerkracht van bos en natuur

Laura van Veenhuisen (Stichting Bargerveen)

Het project LIFE Resilias.
Op weg naar gezondere bosgroeiplaatsen

Ariët Kieskamp (onderzoeker landschapsecologie, Bosgroepen)

Eigenschappen en kwaliteit van bosgroeiplaatsen als basis voor herstelmaatregelen.
Resultaten van de 7e Bosinventarisatie

Bas Lerink (onderzoeker Wageningen Universiteit) & Sander Teeuwen (adviseur Probos)

Een korte toelichting op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in het Nederlandse bos.
Nieuwe RefterNatuur en landbouw in overgangsgebieden

Jori Wolf (programmaleider Nationale Parken bij Staatsbosbeheer), Laura van Rossem (senior beleidsmedewerke ministerie van LNV), Jacob van Emst (melkveehouder en lid Netwerk Grondig)

Landbouw rond Natura 2000-gebieden: wat is wenselijk, wat zijn kansen?
Beleid vs. de beheerpraktijk

Donné Slangen (Directeur Natuur, ministerie LNV) gaat in gesprek met beheerders over een casus uit de praktijk: hier schuurt beleid met de beheerpraktijk.

O.l.v. Vera Dalm (VBNE)
Lymevaccinatie-onderzoek in Nederland

Joppe Hovius (internist-infectioloog Amsterdam UMC)

Deze workshop behandelt nieuwe vaccinatiestrategieën om Lymeziekte te voorkomen in mensen.
Hoogpathogene vogelgriep en wilde vogels

Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation NIOO-KNAW)

Herkomst, historie, en handvatten voor beheerders.
JachtkamerKonijnen uitzetten: hoe pak je dat aan? (OBN-Natuurkennis)

Michael Moerman (eigenaar Moerman Eco&Agro)

Praktische toelichting op het OBN-werkprotocol: Konijnen uitzetten voor populatieherstel. Wat komt er kijken bij herintroductie? Hoe pak je het aan en met welke vangmethode?
Natuurbescherming en -onderzoek met drones (OBN-Natuurkennis)

Peter van den Brandhof (Brandhof Natuur & Platteland)

Van het tellen van grofwild tot het beschermen van kwartelkoningen. Inkijkje in de mogelijkheden met drones.
Ecologische effecten van klimaatverandering op rivieren (OBN-Natuurkennis)

Martijn Dorenbosch (aquatisch ecoloog Bureau Waardenburg)

Verwachte veranderingen in processen, soortgemeenschappen en mogelijke maatregelen.
Spirituele waarden in het bosbeheer

Cathrien de Pater en Bas Verschuuren (Wageningen Universiteit)

Van herstel van levensenergie tot rituelen, mythen en legenden. Wat zijn spirituele waarden en wat kan je ermee in de praktijk?
LingehofKlimaatslimme boomsoorten

Joyce Penninkhof (Probos) en Casper de Groot (Staatsbosbeheer)

Welke minder bekende en nieuwe boomsoorten kunnen een toevoeging zijn voor het Nederlandse bos en in welke situaties?
Ervaringen met vier jaar klimaatslim bos- en natuurbeheer*

Gert-Jan Nabuurs & Bas Lerink (Wageningen Universiteit)

Update van de Gereedschapkist en het klimaatprogramma. Op welke onderzoeksvragen zou u nog antwoord willen hebben?
Ervaringen met vier jaar klimaatslim bos- en natuurbeheer*

Gert-Jan Nabuurs & Bas Lerink (Wageningen Universiteit)

Update van de Gereedschapkist en het klimaatprogramma. Op welke onderzoeksvragen zou u nog antwoord willen hebben?
Generatie Op = Op

Wim Sturris (De Groot Vroomshoop)

De revival van hout als hernieuwbaar bouwmateriaal.
AbtsbouwingHandreikingen voor de ontwikkeling van soortenrijk bos op voormalige landbouwgronden

Maaike de Graaf en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid Nederland)
De nieuwe gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Mark Brunsveld (VBNE)

Wat is nieuw? Toelichting op de systematiek en werkwijze.
Steenmeel als herstelmaatregel. Stand van zaken (OBN-Natuurkennis)

Maaike Weijters (onderzoekcentrum B-WARE) en Joost Vogels (Stichting Bargerveen)

Sinds 2014 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van steenmeel als herstelmaatregel. Wat weten we inmiddels wel, maar wat ook niet?
Bufferende (rest)stoffen voor natuurherstel

Renée van Assema (ecoloog, Vitens), Joost Tuithof (ecoloog, Brabant Water), Leon van den Berg (ecoloog, Bosgroep Zuid Nederland)

Zijn kalkkorrels of kalksteen paden een oplossing voor verzuring?
Grote HooibergOnderwijs en arbeidsmarkt*

Anne Kruize (recruiter, Natuurmonumenten) en Bas Wrekenhorst (docent bos- en natuurbeheer, Yuverta)

Vanwege de krappe arbeidsmarkt wordt aansluiting tussen onderwijs en organisaties steeds belangrijker. In gesprek over zinvolle gastlessen, projecten en stages met studenten!

Veilig vrijwilligerswerk in natuur en landschap*

Aleid van der Kolk (projectleider ontwikkeling webapplicatie, AgriHolland) en Corine Witter (projectleider Veilig en gezond werken voor groene vrijwilligers, Stigas)

Vrijwilligers moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Het digitale werkdagformulier helpt daarbij!

Onderwijs en arbeidsmarkt*

Anne Kruize (recruiter, Natuurmonumenten) en Bas Wrekenhorst (docent bos- en natuurbeheer, Yuverta)

Vanwege de krappe arbeidsmarkt wordt aansluiting tussen onderwijs en organisaties steeds belangrijker. In gesprek over zinvolle gastlessen, projecten en stages met studenten!

Veilig vrijwilligerswerk in natuur en landschap*

Aleid van der Kolk (projectleider ontwikkeling webapplicatie, AgriHolland) en Corine Witter (projectleider Veilig en gezond werken voor groene vrijwilligers, Stigas)

Vrijwilligers moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Het digitale werkdagformulier helpt daarbij!

KapschuurDe wolf als bosbeheerder?

Annelies van Ginkel (fauna-ecoloog, Staatsbosbeheer)

Over de invloed van de wolf en omgevallen bomen op edelhertengedrag en bosontwikkeling.
Het lijkt het buitenland wel: over onze waardering van het landschap

Jaap Dirkmaat (directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

De waardering voor ons landschap en waarom het belangrijk is om daar iets aan te doen.
Terreinbeheer op maat voor wilde bestuivers

Fabrice Ottburg en Arjen de Groot (Wageningen Environmental Research)

Interactieve bespreking van enkele cases uit de Helpdesk Bestuivers: wat kunt u doen voor wilde bijen en zweefvliegen op uw terrein?
Diervriendelijk maaibeheer: werken aan herstel van graslandfauna (OBN Natuurkennis)

Anthonie Stip (Vlinderstichting)
BoslokaalToezicht en hoe om te gaan met agressie

Jan Otter, gemeente Ede

Agressie en weerstand tegen de groene BOA. Wat kunnen we doen om dit te verminderen? Tips en tricks voor BOA én beheerder.
Planten voor de toekomst*

Lammert Kragt (team Zaad en Plantsoen, Staatsbosbeheer)

Inheemse, autochtone bronpopulaties: ken de schatkamers van jouw bos en landschappelijke beplantingen.
Bosuitbreiding: van ontwerp tot uitvoering


Martijn Boosten & Coert Donker (programma Bos & Klimaat, Staatbosbeheer)

Zo kom je tot locatiekeuze, ontwerp en uitvoering.
Planten voor de toekomst*

Lammert Kragt (team Zaad en Plantsoen, Staatsbosbeheer)

Inheemse, autochtone bronpopulaties: ken de schatkamers van jouw bos en landschappelijke beplantingen.
Excursie/demonstratie (start vanaf infopunt)Omheiningen plaatsen, gaas spannen: wat is nieuw?*

Jan van Milligen, Ron van der Leest, Johan Werkman, Emiel Postma en Govert de Boer (Poda Omheiningen)

U ziet de laatste technieken en mag zelf laten zien hoe goed u gladdraad kunt knopen. Er valt wat te winnen!
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
Omheiningen plaatsen, gaas spannen: wat is nieuw?*

Jan van Milligen, Ron van der Leest, Johan Werkman, Emiel Postma en Govert de Boer (Poda Omheiningen)

U ziet de laatste technieken en mag zelf laten zien hoe goed u gladdraad kunt knopen. Er valt wat te winnen!
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
Basiskwaliteit Natuur in multifunctionele bossen*

Vera Dalm (directeur VBNE), Maaike de Graaf (ecoloog Bosgroep Zuid-Nederland), Joyce Penninkhof (senior adviseur Stichting Probos)

Veel algemene soorten gaan haast ongemerkt achteruit. Het nieuwe begrip Basiskwaliteit Natuur helpt deze trend te keren.
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
Basiskwaliteit Natuur in multifunctionele bossen*

Vera Dalm (directeur VBNE), Maaike de Graaf (ecoloog Bosgroep Zuid-Nederland), Joyce Penninkhof (senior adviseur Stichting Probos)

Veel algemene soorten gaan haast ongemerkt achteruit. Het nieuwe begrip Basiskwaliteit Natuur helpt deze trend te keren.
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
Excursie/demonstratie (start vanaf infopunt)--Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*

Vrijwilligers MarienwaërdtAanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*

Vrijwilligers MarienwaërdtAanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)
Bij De Hooge SchuurDemo Wilgentenen eendenbroedkorven*

Harry Enzerink


En alles wat u wilt weten over broedgelegenheid voor eenden in het voorjaar.
Deze demonstratie wordt ook tijdens de lunchpauze gegeven.

Presentaties

10:45 - 11:30 uur

11:45 - 12:30 uur

14:00 - 14:45 uur

15:00 - 15:45 uur

Koetshuis

Het werk van een waterschapbestuurder natuurterreinen

Walter Kooy (bestuurder Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) en Willem Peters (bestuurder Waterschap Aa en Maas)

Waarom het werk van waterschapbestuurders natuurterreinen belangrijk is voor terreinbeheerders.

Is houtoogst op arme zandgronden toekomstbestendig?

Marleen Vos en Frank Sterck (Wageningen Universiteit)

Vogels vangen en illegale handel

Alex Gunnink (inspecteur NVWA, team Natuur)

De keten tussen het vangen en op de markt brengen van vogels en de daarbij behorende signalen.

Landschapsgronden: een nieuw concept

Luc Groot (FPG)

Het kabinet wil een tussenvorm van natuur en landbouw introduceren: landschapsgrond. Wat is het eigenlijk?

Paardenstal

Wordt roetschorsschimmel dé nieuwe boomziekte?

Henry Kuppen (directeur, senior boomtechnisch adviseur, Terra Nostra)

Verzwakte esdoorns sterven af door roetschorsschimmel, maar er zit meer kwalijks aan deze schimmel.

Voorkom dominantie van invasieve exoten, versterk de veerkracht van bos en natuur

Laura van Veenhuisen (Stichting Bargerveen)

Het project LIFE Resilias.

Op weg naar gezondere bosgroeiplaatsen

Ariët Kieskamp (onderzoeker landschapsecologie, Bosgroepen)

Eigenschappen en kwaliteit van bosgroeiplaatsen als basis voor herstelmaatregelen.

Resultaten van de 7e Bosinventarisatie

Bas Lerink (onderzoeker Wageningen Universiteit) & Sander Teeuwen (adviseur Probos)

Een korte toelichting op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in het Nederlandse bos.

Nieuwe Refter

Natuur en landbouw in overgangsgebieden

Jori Wolf (programmaleider Nationale Parken bij Staatsbosbeheer), Laura van Rossem (senior beleidsmedewerke ministerie van LNV), Jacob van Emst (melkveehouder en lid Netwerk Grondig)

Landbouw rond Natura 2000-gebieden: wat is wenselijk, wat zijn kansen?

Beleid vs. de beheerpraktijk

Donné Slangen (Directeur Natuur, ministerie LNV) gaat in gesprek met beheerders over een casus uit de praktijk: hier schuurt beleid met de beheerpraktijk.

O.l.v. Vera Dalm (VBNE)

Lymevaccinatie-onderzoek in Nederland

Joppe Hovius (internist-infectioloog Amsterdam UMC)

Deze workshop behandelt nieuwe vaccinatiestrategieën om Lymeziekte te voorkomen in mensen.

Hoogpathogene vogelgriep en wilde vogels

Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation NIOO-KNAW)

Herkomst, historie, en handvatten voor beheerders.

Jachtkamer

Konijnen uitzetten: hoe pak je dat aan? (OBN-Natuurkennis)

Michael Moerman (eigenaar Moerman Eco&Agro)

Praktische toelichting op het OBN-werkprotocol: Konijnen uitzetten voor populatieherstel. Wat komt er kijken bij herintroductie? Hoe pak je het aan en met welke vangmethode?

Natuurbescherming en -onderzoek met drones (OBN-Natuurkennis)

Peter van den Brandhof (Brandhof Natuur & Platteland)

Van het tellen van grofwild tot het beschermen van kwartelkoningen. Inkijkje in de mogelijkheden met drones.

Ecologische effecten van klimaatverandering op rivieren (OBN-Natuurkennis)

Martijn Dorenbosch (aquatisch ecoloog Bureau Waardenburg)

Verwachte veranderingen in processen, soortgemeenschappen en mogelijke maatregelen.

Spirituele waarden in het bosbeheer

Cathrien de Pater en Bas Verschuuren (Wageningen Universiteit)

Van herstel van levensenergie tot rituelen, mythen en legenden. Wat zijn spirituele waarden en wat kan je ermee in de praktijk?

Lingehof

Klimaatslimme boomsoorten

Joyce Penninkhof (Probos) en Casper de Groot (Staatsbosbeheer)

Welke minder bekende en nieuwe boomsoorten kunnen een toevoeging zijn voor het Nederlandse bos en in welke situaties?

Ervaringen met vier jaar klimaatslim bos- en natuurbeheer*

Gert-Jan Nabuurs & Bas Lerink (Wageningen Universiteit)

Update van de Gereedschapkist en het klimaatprogramma. Op welke onderzoeksvragen zou u nog antwoord willen hebben?

Ervaringen met vier jaar klimaatslim bos- en natuurbeheer*

Gert-Jan Nabuurs & Bas Lerink (Wageningen Universiteit)

Update van de Gereedschapkist en het klimaatprogramma. Op welke onderzoeksvragen zou u nog antwoord willen hebben?

Generatie Op = Op

Wim Sturris (De Groot Vroomshoop)

De revival van hout als hernieuwbaar bouwmateriaal.

Abtsbouwing

Handreikingen voor de ontwikkeling van soortenrijk bos op voormalige landbouwgronden

Maaike de Graaf en Leon van den Berg (Bosgroep Zuid Nederland)

De nieuwe gedragscode soortenbescherming bosbeheer

Mark Brunsveld (VBNE)

Wat is nieuw? Toelichting op de systematiek en werkwijze.

Steenmeel als herstelmaatregel. Stand van zaken (OBN-Natuurkennis)

Maaike Weijters (onderzoekcentrum B-WARE) en Joost Vogels (Stichting Bargerveen)

Sinds 2014 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van steenmeel als herstelmaatregel. Wat weten we inmiddels wel, maar wat ook niet?

Bufferende (rest)stoffen voor natuurherstel

Renée van Assema (ecoloog, Vitens), Joost Tuithof (ecoloog, Brabant Water), Leon van den Berg (ecoloog, Bosgroep Zuid Nederland)

Zijn kalkkorrels of kalksteen paden een oplossing voor verzuring?

Grote Hooiberg

Onderwijs en arbeidsmarkt*

Anne Kruize (recruiter, Natuurmonumenten) en Bas Wrekenhorst (docent bos- en natuurbeheer, Yuverta)

Vanwege de krappe arbeidsmarkt wordt aansluiting tussen onderwijs en organisaties steeds belangrijker. In gesprek over zinvolle gastlessen, projecten en stages met studenten!

Veilig vrijwilligerswerk in natuur en landschap*

Aleid van der Kolk (projectleider ontwikkeling webapplicatie, AgriHolland) en Corine Witter (projectleider Veilig en gezond werken voor groene vrijwilligers, Stigas)

Vrijwilligers moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Het digitale werkdagformulier helpt daarbij!

Onderwijs en arbeidsmarkt*

Anne Kruize (recruiter, Natuurmonumenten) en Bas Wrekenhorst (docent bos- en natuurbeheer, Yuverta)

Vanwege de krappe arbeidsmarkt wordt aansluiting tussen onderwijs en organisaties steeds belangrijker. In gesprek over zinvolle gastlessen, projecten en stages met studenten!

Veilig vrijwilligerswerk in natuur en landschap*

Aleid van der Kolk (projectleider ontwikkeling webapplicatie, AgriHolland) en Corine Witter (projectleider Veilig en gezond werken voor groene vrijwilligers, Stigas)

Vrijwilligers moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Het digitale werkdagformulier helpt daarbij!

Kapschuur

De wolf als bosbeheerder?

Annelies van Ginkel (fauna-ecoloog, Staatsbosbeheer)

Over de invloed van de wolf en omgevallen bomen op edelhertengedrag en bosontwikkeling.

Het lijkt het buitenland wel: over onze waardering van het landschap

Jaap Dirkmaat (directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

De waardering voor ons landschap en waarom het belangrijk is om daar iets aan te doen.

Terreinbeheer op maat voor wilde bestuivers

Fabrice Ottburg en Arjen de Groot (Wageningen Environmental Research)

Interactieve bespreking van enkele cases uit de Helpdesk Bestuivers: wat kunt u doen voor wilde bijen en zweefvliegen op uw terrein?

Boslokaal

Toezicht en hoe om te gaan met agressie

Jan Otter, gemeente Ede

Agressie en weerstand tegen de groene BOA. Wat kunnen we doen om dit te verminderen? Tips en tricks voor BOA én beheerder.

Planten voor de toekomst*

Lammert Kragt (team Zaad en Plantsoen, Staatsbosbeheer)

Inheemse, autochtone bronpopulaties: ken de schatkamers van jouw bos en landschappelijke beplantingen.

Bosuitbreiding: van ontwerp tot uitvoering

Martijn Boosten & Coert Donker (programma Bos & Klimaat, Staatbosbeheer)

Zo kom je tot locatiekeuze, ontwerp en uitvoering.

Planten voor de toekomst*

Lammert Kragt (team Zaad en Plantsoen, Staatsbosbeheer)

Inheemse, autochtone bronpopulaties: ken de schatkamers van jouw bos en landschappelijke beplantingen.

Excursie/demonstratie (start vanaf infopunt)

Omheiningen plaatsen, gaas spannen: wat is nieuw?*

Jan van Milligen, Ron van der Leest,  Johan Werkman, Emiel Postma en Govert de Boer (Poda Omheiningen)

U ziet de laatste technieken en mag zelf laten zien hoe goed u gladdraad kunt knopen. Er valt wat te winnen!
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)

Omheiningen plaatsen, gaas spannen: wat is nieuw?*

Jan van Milligen, Ron van der Leest,  Johan Werkman, Emiel Postma en Govert de Boer (Poda Omheiningen)

U ziet de laatste technieken en mag zelf laten zien hoe goed u gladdraad kunt knopen. Er valt wat te winnen!
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)

Basiskwaliteit Natuur in multifunctionele bossen*

Vera Dalm (directeur VBNE), Maaike de Graaf (ecoloog Bosgroep Zuid-Nederland), Joyce Penninkhof (senior adviseur Stichting Probos)

Veel algemene soorten gaan haast ongemerkt achteruit. Het nieuwe begrip Basiskwaliteit Natuur helpt deze trend te keren.
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)

Basiskwaliteit Natuur in multifunctionele bossen*

Vera Dalm (directeur VBNE), Maaike de Graaf (ecoloog Bosgroep Zuid-Nederland), Joyce Penninkhof (senior adviseur Stichting Probos)

Veel algemene soorten gaan haast ongemerkt achteruit. Het nieuwe begrip Basiskwaliteit Natuur helpt deze trend te keren.
Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)

Excursie/demonstratie (start vanaf infopunt)

-

-

Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*

Vrijwilligers Marienwaërdt

Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)

Rondleiding Landgoed Marienwaërdt*

Vrijwilligers Marienwaërdt

Aanmelden bij informatiepunt (beperkt aantal plekken)

Bij De Hooge Schuur

-

-

Demo Wilgentenen eendenbroedkorven*

Harry Enzerink

Alles wat u wilt weten over broedgelegenheid voor eenden in het voorjaar.
Deze demonstratie wordt ook tijdens de lunchpauze gegeven.

-