Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk

Bart Krol, Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer)

Bart Krol voelt Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) aan de tand over de haalbaarheid van en de mogelijkheden die de Bossenstrategie biedt voor eigenaren en beheerders.

10:10 – 10:40 uur; plenair gesprek/interview