Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden

Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)

 

Veel natuurgraslanden blijven soortenarm ondanks een langdurig hooilandbeheer van maaien en afvoeren. Door aanvullend kale grond te creëren blijkt kruidenrijk grasland veel sneller te ontstaan.
De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met tijdelijk akkerbeheer en met andere manieren om kale grond te creëren in natuurgraslanden. Bovendien worden de effecten op de flora en fauna uitgebreid onderzocht.

 

Abtsbouwing – ronde 1 – 10.45-11.30 uur