Stichting Levend Archief werkt aan nationale zadencollectie

Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck)

 

Veilig stellen van onze autochtone flora; hoe maken we Nederland weer bloemrijk!
Veel planten zijn inmiddels door uitsterven uit Nederland verdwenen. Het Levend Archief wil het genetische materiaal van algemene en ernstig bedreigde plantensoorten dat nog niet verloren is gegaan veiligstellen. Dit doet zij door zaden te oogsten en hiervan onder gecontroleerde omstandigheden teelten op te zetten. De nakomelingen kunnen gebruikt worden bij natuurherstel en verdere teeltprogramma’s

 

Koetshuis – ronde 2 – 11.45-12.30 uur