Natuurlijke klimaatbuffers: het water staat ons aan de lippen, of juist niet?

Daan Vreugdenhil (Natuurmonumenten)

 

Welke kansen bieden klimaatbuffers bij extreme wateroverlast en droogte? Wat kunnen we leren van praktijkervaringen tijdens het project en na de realisatie?
Natuurlijke klimaatbuffers kunnen Nederland veiliger en mooier maken. Het gaat daarbij steeds om koppelen van functies en samenwerken met veel partijen. Biodiversiteit, klimaat, landschap, recreatie, woningbouw en landbouw kunnen er voordeel van hebben. Maar wat is de winst- en verliesrekening voor de natuur in de praktijk? Waar liggen nog kansen? De praktijkvoorbeelden komen uit Drenthe, Gelderland en Overijssel.

 

Boslokaal – ronde 3 – 14.00-14.45 uur