Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen

Harm Smeenge e.a. (Bosgroepen)

 

Een interdisciplinaire benadering voor de natuur- en wateropgave in dit bijzondere gebied bij Epe. Lessen uit een uitgebreide Landschaps-ecologische systeemanalyse.
In het Wisselse Veen hebben we aardkundig onderzoek (geologie, bodem, hydrologie), ecologisch onderzoek (pollen, macroresten, eDNA, historische beschrijvingen, actuele vegetatie) en cultuurhistorisch onderzoek (archeologie, historische geografie) geïntegreerd en samengebracht in een inrichtings- en beheerplan voor natuur- en waterdoelen.

 

Boslokaal – ronde 2 – 11.45-12.30 uur