Klimaatslim landschapsbeheer

David Borgman (Borgman Beheer) & Martijn Boosten (Probos)

 

Resultaten van vier pilots uit de Klimaatenveloppe 2018 en 2019.
In deze workshop wordt u meegenomen door de resultaten van twee afgeronde pilots en twee lopende pilots in het kader van het pilotproject Klimaatslim Landschapsonderhoud. In de pilots wordt hard gewerkt aan de klimaatslimme inrichting van landschapselementen en klimaatslim onderhoud in een regionale aanpak. U wordt ook gevraagd om actief input te leveren voor de gereedschapskist.

 

Lingehof – ronde 3 – 14.00-14.45  uur
Lingehof – ronde 4 – 15.00-15.45 uur