Handhaving in het wilde westen van Brabant

Erik de Jonge (Brabants Landschap)

 

Afvaldumping, stroperij, wildcrossen en andere vormen van overlast zijn aan de orde van de dag in het buitengebied van  Brabant. Welk effect heeft dit en wat kunnen we er tegen doen?
Tijdens deze presentatie krijgt u een zeer beeldende inkijk in de problematieken die in het Brabantse buitengebied spelen. Drugsdumpingen, hennepteelt en allerlei andere vormen van criminaliteit en verstoring van de natuur passeren de revue. Hoe gaan de Brabantse boswachters hiermee om, en werkt dat? Onder andere cameratoezicht, innovatieve maatregelen, uitrusting boa’s en preventie komen aan de orde.

 

Abtsbouwing – ronde 2 – 11.45-12.30 uur