Beheer van natuurlijk en cultuurhistorisch groen erfgoed van bomen en struiken

Bert Maes & René van Loon (ecologisch adviesbureau Maes & Dool)

 

Beheer van oude boskernen, houtwallen en heggen: de inheemse bomen en struiken met hun cultuurhistorische context.
In ons land zijn verspreid nog oude landschappelijke elementen met wilde (autochtone) bomen en struiken te vinden. Ze behoren thans tot het belangrijke en zeldzame erfgoed. Het beheer ervan blijkt een lastig thema. Met deze workshop nemen we het onder de loep, zoeken we naar oplossingen en bespreken we interessante voorbeeldprojecten.

 

Kapschuur – ronde 4 – 15.00-15.45 uur