Afrikaanse varkenspest

Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

 

Over het wat & hoe, preventie en maatregelen bij uitbraak.
In september vorig jaar werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in het uiterste zuiden van België. Wat voor ziekte is dit? Wat zijn de gevolgen voor landbouwers, bos- en natuurbeheerders, recreanten en omwonenden? Wat kunnen we doen om een uitbraak te vermijden? Welke maatregelen zijn aan de orde bij een uitbraak?

 

Abtsbouwing – ronde 3 – 14.00-14.45 uur