Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer

Wouter Delforterie (Bosgroepen)

Wouter Delforterie, regiomanager bij Bosgroep Midden Nederland, geeft met praktische voorbeelden inzicht in de uitgangspunten van klimaatmitigatie (bos zodanig inrichten dat het bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering door extra CO2 uit de atmosfeer te onttrekken en aanvullende emissie van CO2 te voorkomen) en klimaatadaptatie (verzachten van de effecten van klimaatverandering in bossen en het verminderen van de kwetsbaarheid voor verandering van bosecosystemen).

10:30 – 11:00 uur (Parallelsessie)