Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?

Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren)

Ontwikkelingen in de landbouw, zoals schaalvergroting, kunnen weleens botsen met het lange termijn behoud van een landgoed, of het voortbestaan van de landbouw op het landgoed.

Landgoed Vilsteren is een proces gestart om samen met de boeren te kijken hoe ze aan een duurzame toekomst kunnen werken. Hugo Vernhout, directeur-rentmeester van Landgoed Vilsteren, gaat in op een nieuwe, zelf ontwikkelde, pachtovereenkomst die daar uit voortvloeide. In de overeenkomst is voldoende ruimte voor maatwerk en flexibiliteit waarbij de pachter enerzijds een lange-termijn-zekerheid op de grond krijgt, en anderzijds gestimuleerd wordt te verduurzamen.

10:30 -11:00 uur; parallelsessie